brinvest@brinvest.cz  +420 608 431 258  +420 241 402 031

Bytový dům Erwín

Rozsah: opláštění, výplně otvorů
Investor: BM Develop
Termín realizace: 10/2011 - 04/2012
Náklad: 15 mil Kč

Polyfunkční dům Erwin byl vystavěn na rohové proluce v těsné blízkosti stanice metra Pražského povstání. Objekt má 2 podzemní a 9 nadzemních podlaží, poslední podlaží je ustupující.
Dům doplnil prázdnou parcelu a zvýrazňuje nároží s návazností na okolní zástavbu. Nároží ve 3. Až 6. patře se váže na výšku protějšího objektu v ulici Dačického. Výška 8.NP se přizpůsobuje výšce sousedního panelového domu.
Fasáda je tvořena titanzinkovými panely, které jsou prořezány horizontálními pásy okenních otvorů prostřídaných s omítanými meziokenními výplněmi. Omítané části jsou tvořeny z dnešního pohledu netradičním způsobem, z pohledu historie však způsobem běžným. Jde o svisle profilovanou plochu, povrch tvoří vlny o výšce cca 7mm.
První podzemní podlaží je navrženo v celé ploše vnitrobloku, jeho střecha je tvořena jako zelená v kombinaci se zpevněnými plochami. Zaručí tak pohled z bytů do klidu a zeleně.
Vstup pro pěší je z ulice Kischova, vjezd do suterénu – parkingu je z ulice Dačického.
V přízemí objektu je umístěna komerční plocha. Ve vyšších podlažích se nachází byty. V podzemních podlažích jsou parkovací stání pro potřeby domu i s menší rezervou. V objektu se nachází 31 bytových jednotek o velikostech 1kk až 4kk, 1 ateliér, 2 komerční prostory a 44 parkovacích stání.
Jednotlivá patra jsou vertikálně propojena centrálním výtahem. Z prostorově komfortních chodeb jsou vstupy do samotných bytů. V posledním ustoupeném podlaží se nachází jeden velkoplošný byt s terasou. Obytné místnosti jednotlivých bytů jsou orientovány jihovýchodně až jihozápadně, tato orientace zaručí dostatečné proslunění. Ložnicové části bytů jsou orientovány do klidného dvora s úpravou zelených ploch.