brinvest@brinvest.cz  +420 608 431 258  +420 241 402 031

Letiště – Parking D

Investor: Letiště Praha, s. p.
Hlavní dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby
Termín realizace: 11/2005 - 12/2006

Budova je navržena na obdéníkové parcele a výškově koresponduje s okolní zástavbou. U obou budov jsou umístěna ztužující schodišťová jádra s výtahovými šachtami. Fasády mají horizontální členění s tvarovým a materiálovým přiznáním průběhu jednotlivých podlaží. Fasády budou řešeny jako výrazově průvzdušné a neprůhledné. Objekt je částečně zapuštěn do terénu a sestává celkem ze sedmi nadzemních podlaží. Fasády budovy tvořeny závěsným ocelovým, roštovým pláštěm se šikmými makralonovými tabulemi umožňujícími maximální provzdušnění. Účelově je budova vyhrazena pro parkováni vozidel zaměstnanců letiště.

Budova Parkingu D bude napojena na stávající inženýrské sítě, nově realizovanými přípojkami dešťové kanalizace a přípojkami elektro – silnoproud a slaboproud. V budově se uvažuje s realizací rozvodů elektro – silno- i slaboproud, s rozvody dešťové kanalizace a s provedením požárních suchovodů. Dále je uvažováno s instalací výtahů.