brinvest@brinvest.cz  +420 608 431 258  +420 241 402 031

Metro Střížkov

Investor: Dopravní podnik a.s.
Architekt: Ing. Arch. Patrik Kotas
Hlavní dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby, OHL ŽS
Termín realizace: 01/2004-06/2007

Druhá etapa sestává ze 3 stanic a navazujících tunelových úseků. Vlastní stanice je výrazným architektonickým objektem dle návrhu Ing. Arch. Patrika Kotase. Jedná se o povrchovou (hloubenou) stanici, kdy konstrukce spodní stavby je řešena jako klasická železobetonová konstrukce. Nejvýraznějším prvkem stavby je ocelová konstrukce vlastní stanice , kterou tvoří soustava obloukových vazníků (rozpětí cca 160m), zavěšené skleněné střechy a skleněné fasády. Součástí stanice jsou také terénní úpravy vstupních prostor s mimoúrovňovými lávkami pro pěší schodišti a vodními kaskádami. V rámci stavby bude také vybudováno záchytné parkoviště.

Metro Střížkov