brinvest@brinvest.cz  +420 608 431 258  +420 241 402 031

O společnosti

Společnost BR-INVEST je firma založena roku 1991 a nepřetržitě rozviji a zdokonaluje nabídku stavebních práci a služeb ve stavebnictví. Po krátkém čase svoje působeni, v roce rozšířila o výrobu hliníkových konstrukci a od roku 1995 se rozvíjíme a zdokonalujeme v realizaci lehkých obvodových plášťů, vnitřních prosklených konstrukci a jiných atypických konstrukci.

Společnost BR-INVEST spol. s r. o. je složena z dvou odděleni, stavební odděleni a hlinkové odděleni. Hlinkové oddělení se zaměřuje na výrobu a montáž prosklených obvodových plášťů budov, výrobu a montáž rámových konstrukcí oken a dveří, střešních světlíků, zimních zahrad a interiérových prosklených příček. Hliníkové oddělení BR-INVEST spol. s r. o. realizuje zakázky  formou komplexní uceleni nebo dílčí dodávky obvodového pláště.

Hliník je materiál který v současnosti a v budoucnosti v architektuře a ve stavebnictví umožňuje nove možnosti a nove dimenze. V kombinaci se sklem, oceli a jinými špičkovými materiály spolu s  kreativitou a odvahou architektu vznikají realizace který oslňuji vzhledem,  svoji funkčnosti a trvanlivosti.

Zakázky realizujeme od počátečního poradenství, projektovaní vč. statického výpočtu, přes výrobu, koordinaci a dodávku dalších subdodavatelů až po konečnou montáž. Vzhledem k používaným materiálům a technologiím věnujeme velkou pozornost projekci a přípravě výroby. Využívání odpovídajících počítačových programu je samozřejmostí jak v nabídkově a projekční etapě realizace zakázky, rovněž v procesu organizace a řízení výroby a montáže, v administrativě i ekonomické oblasti.

Dlouhodoba práce a zkušenosti  se hlinikovymy profily a sklem nam umožnuji se stále rozvijet  a realizovat skoro každy navrh a ideu.  Ziskane znalosti z realizaci atypických a neobvyklich konstrukci  su i dukaz že jsme stále rozhodnuti jit smerem k realizaci kompletního oplašteni budov „ na klič“ a jinich architektonicky naročnich projektu bez ohledu na velikost a rozsah.

Realizace velice zajímavých objektu je důkaz našeho rozhodnuti se stále zlepšovat a jít kupředu, a to vlastním vývojem a na základě zkušeností z realizovaných zakázek. Realizací zakázek v odpovídající kvalitě a termínech požadovaných zadavateli.

Při výrobě obvodových plášťů a vnitřních konstrukcí budov používá firma BR-INVEST především hliníkové systémy, které umožňují splnění požadavků projektanta a přání investora také u atypických zakázek. Předností vybraných systémů je jejich komplexnost a dokonalost technických detailů, vysoká kvalita, dobré řešení tepelných mostů, statické vlastnosti, způsob opracování a rychlá montáž.

Použité systémy umožňují systémové řešení moderních architektonických požadavků, a to jak designové, tak i technické. Systémové profily umožňují vyhovět trendu velkoplošných prosklených fasád systémovou konstrukcí, která odpovídá tepelně izolačním požadavkům dle platných norem.

Při realizaci povrchové úpravy hliníkových profilů lze volit z odstínů RAL a ELOX.

Program a produkty:

 • Kompletní dodávka obvodového pláště vč. koordinace subdodávek
 • Hliníková fasáda:
  1. Standardní rastrové fasády
  2. Polostrukturální fasády
  3. Strukturální fasády
 • Hliníková okna a dveře, výkladce
 • Zimní zahrady
 • Interiérové příčky
 • Protipožární konstrukce
 • Záruční a pozáruční servis

Vlastních kapacit:

 • Návrh a projednání technického řešení včetně statických a tepelně technických řešení a výpočtů
 • Zpracování projektové dokumentace:
  • schvalovací
  • montážní
  • výrobní
  • skutečného provedení
 • Výroba:
  • opracování jednotlivých prvků
  • kompletace
 • Příprava realizace zakázky
 • Řízení montážních prací
 • Záruční a pozáruční servis

Externích dlouhodobě kooperujících firem:

 • Demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího nevyhovujícího opláštění
 • Montážní práce
 • Pomocné ocelové konstrukce
 • Stínící systémy
 • Zařízení pro odvod tepla a kouře
 • Automatické dveře a karusely
 • Přístupové systémy pro údržbu fasád
 • Provětrávané fasády s keramickým, kamenným, dřevěným a především s alucobondovým opláštěním

Montážní dílna

Součástí firmy BR-INVEST spol. s r. o. je montážní dílna, která se nachází v Praze 10 – Dolní Měcholupy, Kutnohorská 426.

Dílna je vybavena zařízením a nářadím od renomovaných  specializovaných firem zaměřených na produkci strojů pro výrobu prosklených hliníkových konstrukcí. Nově je dílna vybavena CNC strojem SBZ 122 od firmy Elumatec.

Montážní čety jsou odborně vyškoleny a pracují při kompletaci zakázek s kvalitními nástroji.

Orientace na vývoj, inovace, zkušenost, zodpovědnost vůči zákazníku a životním prostředí, nakládáni s energii jsou vlastnosti zaměstnanců BR-INVEST.