brinvest@brinvest.cz  +420 608 431 258  +420 241 402 031

Novostavba rodinného domu Lochkov

Investor: soukromý investor
Architekt: D3A
Termín realizace: 2010-2012

Dům je postaven ve starší zástavbě uvnitř obce. Při návrhu byl využit složitý trojúhelníkový tvar pozemku s převýšením mezi nástupem z ulice a jeho horní hranou o bezmála pět metrů.
Dům je rozdělen do dvou částí. Při ulici je garáž s krytým vstupem a předsíní. Fasáda tohoto jednopodlažního objektu přechází v plochu oplocení z ocelových plechů. Hlavní dvoupodlažní objekt, kolmý na uliční frontu, je od ulice odstoupen a umístěn stranou podél východní hrany pozemku. Hmoty domu mezi sebou vymezují vnitřní nádvoří, dvoreček s intimní atmosférou. Třetí stranu nádvoří tvoří stěna, nad kterou stoupá upravený prudký svah. Betonové stěny a betonová podlaha nádvoří vstupují přes prosklené stěny do materiálově shodně řešeného interiéru. Nádvoří se stává součástí velkorysého obytného prostoru spojeného s kuchyní. Pomocné technické provozy byly skryty a zapuštěny do svahu. Schodiště do horního podlaží má na mezipodestě prosklenou stěnu s výhledem do vnitřního atria.

V patře objektu jsou tři pokoje a chodba se šatnovou stěnou přisvětlená shora světlíkem. Oba menší pokoje a koupelna mají přístup na terasu. Z ní se nabízí další pohled do dvorku a na svah, který bude pokryt plazivým skalníkem. Plot z betonářské oceli na horní hraně pozemku zarůstá popínavým břečťanem.

Konstrukce objektu je železobetonová, stejně jako fasády a střecha objektu. Betonové stropy jsou vybaveny chlazením, betonové podlahy jsou vytápěné. Prosklení fasád zakrývají žaluzie a dům vytápí tepelné čerpadlo.

Návrh domu vznikal za pečlivé spolupráce architekta s investorem a byl zakončen výběrem vnitřního zařízení a umístěním výtvarných objektů investorova kamaráda Petra Písaříka. Obrazy se potkávají s barevností a náladou domu a na mnoha místech dům působí, jako by byl projektován právě pro ně.