brinvest@brinvest.cz  +420 608 431 258  +420 241 402 031

Stavební práce

Stavební společnost BR-INVEST spol. s r. o. byla založena v r. 1991. Nevznikla ani privatizací některého ze stavebních podniků, ani koupí jiné stavební firmy, ale byla budována nově, doslova „od základů“ Hlavním krédem firmy od počátku je soustředit své iniciativy na „klasické“ pozemní stavitelství a to jak na rekonstrukce a obnovy stávajících objektů (včetně památkově chráněných), tak na výstavbu nových objektů.

Do současnosti realizovala stavební společnost BR-Invest spol. s r. o. širokou škálu akcí. Jednalo se o bytovou a občanskou výstavbu, realizace rodinných vil a domků, sanačních a zateplovacích projektů, atd.

Spektrum investorů, pro které firma dané akce realizovala, tvoří soukromé fyzické osoby a tuzemské i zahraniční společnosti.

S vývojem společnosti v čase došlo k utvoření technického kolektivu na vysoké odborné úrovni, jehož společným cílem je maximální spokojenost investora a řemeslná čistota i těch nejmenších detailů každé stavby. K tomuto jsou vedeni i všichni ostatní zaměstnanci dělnických profesí a i okruh odborných subdodavatelských firem, které se společně s naší firmou podílejí na realizaci jednotlivých zakázek.